Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012

Νέα έρευνα προτρέπει την ταξιδιωτική βιομηχανία να στραφεί στο open source

Μια νέα έρευνα που παρουσιάστηκε στις αρχές της εβδομάδας, με τίτλο “Open for Business” καλεί την ταξιδιωτική βιομηχανία να αγκαλιάσει το λογισμικό ανοιχτού κώδικα, ούτως ώστε να επωφεληθεί από την μεγαλύτερη καινοτομία, να ανταποκριθεί γρηγορότερα στις αλλαγές της βιομηχανίας και των καταναλωτών και να μειώσει τα κόστη. Η έρευνα υπογραμμίζει πως τα συστήματα ανοιχτού κώδικα θα μπορούσαν να απελευθερώσουν τη βιομηχανία από την εξάρτησή της από τα ιδιόκτητα λογισμικά και να παρέχει στις ταξιδιωτικές εταιρείες μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.


Η έρευνα, την οποία έχει επιμεληθεί ο Καθηγητής Jim Norton, γνωστός ειδικός τεχνολογίας, για λογαριασμό της Amadeus IT Group, εξερευνεί το ρόλο των συστημάτων ανοιχτού κώδικα στα απαιτητικά real-time περιβάλλοντα επεξεργασίας συναλλαγών. Αναγνωρίζοντας τόσο τα πλεονεκτήματα, όσο και τις προκλήσεις της μετακίνησης από ένα κλειστό σε ανοιχτού κώδικα σύστημα, η έρευνα χαρτογραφεί την πρόοδο που έχει σημειώσει αυτή η σημαντική τεχνολογία και εξετάζει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της περαιτέρω εξέλιξης της ανοιχτής αρχιτεκτονικής για κρίσιμους επεξεργαστές συναλλαγών.

Η μελέτη τονίζει τον τρόπο με τον οποίο τα ανοιχτά συστήματα έχουν αναπτυχθεί και γιατί σήμερα δεν είναι μόνο κατάλληλα για συγκεκριμένους σκοπούς, αλλά έχουν επίσης τη δυνατότητα να προσφέρουν οφέλη σε όλη τη βιομηχανία.

Η έρευνα λειτουργεί και ως οδηγός για εκείνες τις εταιρείες και τους τομείς που δραστηριότητας που μελετούν την μετακίνηση στα συστήματα ανοιχτού κωδικού και προσφέρει μια επισκόπηση των προκλήσεων και του τι πρέπει να γίνει για να μειωθεί το ρίσκο που προκύπτει από την ανάγκη διατήρησης κοινών ομάδων ανάπτυξης, τόσο στα ιδιόκτητα συστήματα, όσο και στα ανοιχτού κώδικα συστήματα, εστιάζοντας ακεραιότητα των δεδομένων και στην ανάγκη να την αναγνωρίσουν οι εταιρείες περισσότερο σαν μια επιχειρηματική αλλαγή, και όχι απλά σαν μια τεχνική αλλαγή.

Πηγή: proho.gr


AddThis

Ratings and Recommendations by outbrain