Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013

Πουλήθηκε ο Hellas SAT Συμφωνία του ΟΤΕ με την ArabSat, πάροχο δορυφορικών υπηρεσιών στη Μέση Ανατολή και την Αφρική.
Στην ανακοίνωση για τη σύναψη συμφωνίας για την πώληση του 99,05% που κατέχει  στην Hellas Sat (η οποία διαχειρίζεται το δορυφόρο HellasSat2), στην  ArabSat προχώρησε σήμερα ο ΟΤΕ.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, τα συνολικά έσοδα του ΟΤΕ από την πώληση του μεριδίου του στην Hellas Sat ανέρχονται σε 208 εκατομμύρια ευρώ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,05%:

- της αξίας των δραστηριοτήτων της Hellas Sat, η οποία ανέρχεται στα 157 εκατομμύρια ευρώ, που ισούται με 7 φορές τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της Hellas Sat για το 2012, και
- των διαθεσίμων της Hellas Sat κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής που εκτιμώνται σε 53,4 εκατομμύρια ευρώ.
Επιπλέον ο ΟΤΕ θα εισπράξει 7 εκατομμύρια ευρώ ως μέρισμα. 
Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το β’ τρίμηνο του 2013, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών, ενώ τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.
Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), ένας από τους υφιστάμενους μετόχους μειοψηφίας της Hellas Sat, παραμένει στο νέο μετοχικό σχήμα της εταιρείας διατηρώντας τα δικαιώματα προτίμησης που της αναλογούν σύμφωνα με το Καταστατικό της Hellas Sat.
Αγοραστής του Hellas Sat είναι η 100% θυγατρική της ArabSat Satellite Communications, ArabSat Cyprus Ltd. Όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, η ArabSat είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες παροχής δορυφορικών υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχοντας εκτοξεύσει στην ιστορία της 15 δορυφόρους, η Arabsat διαχειρίζεται σήμερα έξι δορυφόρους προσφέροντας την πιο ευρεία δορυφορική κάλυψη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, ενώ βρίσκεται σε ταχεία επεκτατική πορεία στοχεύοντας στην εκτόξευση τριών δορυφόρων «6ηςγενιάς». Με τα έσοδά της να ενισχύονται 24%, η Arabsat ήταν ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος πάροχος δορυφορικών υπηρεσιών για το 2011.

AddThis

Ratings and Recommendations by outbrain