Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2011

Ορόσημο για τη μετάβαση σε ένα δίκτυο επόμενης γενιάς το ΙΜS του ΟΤΕ


Σύμφωνα με τον οργανισμό, η ανάπτυξη του δικτύου IMS αποτελεί «μια σημαντική στιγμή στη διαδικασία μετατροπής του δικτύου του ΟΤΕ σε ένα δίκτυο επόμενης γενιάς».
Η πρώτη εμπορική υπηρεσία που διατέθηκε από δίκτυο IMS έμοιαζε με ένα ιδιότυπο γουόκι-τόκι χωρίς περιορισμούς στην εμβέλεια, μια ανοικτή γραμμή επικοινωνίας μέσω κινητής τηλεφωνίας: ο χρήστης μπορούσε πατούσε ένα πλήκτρο και ζητούσε να συνομιλήσει με κάποιον από την, τηρούμενη από το σύστημα, λίστα των φίλων του, με εμφανή την διαθεσιμότητά τους χωρίς να χρειαστεί καν να τον καλέσει με τον αριθμό του.

Μια άλλη υπηρεσία πάνω σε IMS, είναι η συνδιάσκεψη μέσω Web, με ήχο και βίντεο και κεντρική διαχείριση, όπου όλοι όσοι συμμετέχουν μπορούν να επικοινωνούν και με κείμενο ένας προς έναν.
Επίσης, ο χρήστης θα μπορούσε να προωθήσει μια παρουσίαση ενώ μιλάει στο τηλέφωνο (multimedia Push), να ορίσουν κοινόχρηστους φακέλους και άλλα.

Γενικότερα, τα οφέλη για τους τελικούς χρήστες είναι μπορούν να επικοινωνούν με ήχο, φωνή και βίντεο σε μια κλήση και ταυτόχρονα.

Ένα άλλο απλό παράδειγμα, είναι ότι όλοι οι χρήστες της ίδιας τηλεφωνικής γραμμής μπορούν να ορίσουν προσωποποιημένες παραμέτρους για την επικοινωνία τους: να προωθήσουν κλήσεις από συγκεκριμένους αριθμούς σε άλλους, γεγονός που απελευθερώνει τους χρήστες από τις υπηρεσίες που λαμβάνουν δεδομένης της (σταθερής) θέσης τους και δυνητικά αυξάνει τα έσοδα για τον πάροχο της υπηρεσίας μέσω της περιαγωγής. Έτσι, θα δούμε υπηρεσίες find me, follow me.

Στην ανακοίνωσή του ο ΟΤΕ αναφέρει επίσης ότι το δίκτυο έχει τη δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες ιντερνετικής τηλεφωνίας (VoIP) και πολυμέσων με δυνατότητα εξυπηρέτησης πελατών ανεξάρτητα από τον τρόπο που συνδέονται.

  • Ήδη  οι υπηρεσίες φωνής των φορέων Δημόσιας Διοίκησης του IP δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ και άλλων μεγάλων πελατών που εξυπηρετεί ο ΟΤΕ, παρέχονται επιτυχώς από την υποδομή IMS.

«Το IMS του ΟΤΕ, βασισμένο στις δικτυακές επικοινωνίες ΙP, δημιουργεί ένα νέο δικτυακό περιβάλλον μέσα από το οποίο μπορούν να παρέχονται εύκολα και γρήγορα νέες και καινοτόμες προηγμένες υπηρεσίες φωνής και πολυμέσων, τόσο σε οικιακούς όσο και εταιρικούς ή επιχειρησιακούς πελάτες.

Με την πλατφόρμα IMS, ο ΟΤΕ θα είναι σε θέση να παρέχει στους πελάτες του τη δυνατότητα πρόσβασης σε μία μεγάλη γκάμα νέων υπηρεσιών πολυμέσων προστιθέμενης αξίας. Οι πελάτες θα απολαμβάνουν υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, με νέα χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με πρωτοποριακές εμπειρίες υπηρεσιών IP multimedia.»

Το δίκτυο IMS του ΟΤΕ διαθέτει μηχανισμούς γεωγραφικής εφεδρείας και διασυνδέεται με τα δίκτυα IP και PSTN του ΟΤΕ σε 15 σημεία πανελλαδικά.

Η υποδομή IMS αποτελεί σημαντικό κομμάτι  του συνολικού προγράμματος εκσυγχρονισμού του δικτύου ΟΤΕ με στόχο την μετατροπή του σε ένα all-IP δίκτυο.


AddThis

Ratings and Recommendations by outbrain