Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2014

H Google επιστρέφει $19 εκατ. σε γονείς για αγορές in-app από παιδιά
Τουλάχιστον δεκαεννέα εκατομμύρια δολάρια (14,66 εκατ. ευρώ) καλείται να επιστρέψει η Google στους γονείς που είδαν τον λογαριασμό της πιστωτικής τους κάρτας να φουσκώνει μετά τις αγορές που έκαναν τα παιδιά τους εντός εφαρμογών από το Google Play. Η αρμόδια για θέματα καταναλωτών στις ΗΠΑ,Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC) χαρακτήρισε την πρακτική «αθέμιτη» και την χρέωση «μη εξουσιοδοτημένη» από τον κάτοχο του λογαριασμού.

Επίσης, η FTC σημειώνει πως η Google δεσμεύτηκε ότι στο εξής θα φροντίζει να έχει την σαφή συναίνεση των γονέων για τις αγορές εντός εφαρμογών, αφού μάλιστα τους παρέχει την απαιτούμενη ενημέρωση, πριν προχωρήσει στην χρέωση της πιστωτικής τους κάρτας. 

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η υπόθεση αφορά εκατομμύρια οικογένειες Αμερικανών από το 2011, οπότε ξεκίνησαν οι αγορές in-app από app στο Play Store, με πολλούς να διαμαρτύρονται για την χρέωση εκατοντάδων δολαρίων από τέτοιες μη εξουσιοδοτημένες χρεώσεις (από 90 σεντς έως και 200 δολάρια για κάθε αγορά).

Νωρίτερα τον Ιανουάριο, η FTC ανακοίνωσε ανάλογο διακανονισμό με την Apple, με τον οποίο η εταιρεία υποχρεώθηκε να επιστρέψει τουλάχιστον 32,5 εκατομμύρια δολάρια. Τον Ιούλιο, η Επιτροπή στράφηκε για τον ίδιο λόγο και κατά της πρακτικής που ακολουθεί η Amazon για τις λεγόμενες αγορές in-app. Η εταιρεία δεν συνθηκολόγησε, και δηλώνει ότι θα παλέψει για να δικαιωθεί.

Αξιοσημείωτο είναι πως, η Επιτροπή δεν θεώρησε αρκετή την προσθήκη που έκανε η Google προς το τέλος του 2012. Όταν ο χρήστης έκανε κλικ για να αγοράσει κάτι εντός μιας εφαρμογής, εμφανιζόταν ένα αναδυόμενο παράθυρο στο οποίο ο κάτοχος του λογαριασμού έπρεπε να εισάγει τον κωδικό του για να γίνει η χρέωση της πιστωτικής του κάρτας. Η Επιτροπή έκρινε όμως πως αυτό δεν ήταν αρκετό. Κι αυτό καθώς, στο αναδυόμενο αυτό παράθυρο δεν αναφερόταν το ύψος της επικείμενης χρέωσης και ο κάτοχος του λογαριασμού δεν ενημερωνόταν ότι στο εξής και επί 30 λεπτά θα μπορούσαν να συνεχιστούν οι αγορές εντός της εφαρμογής χωρίς να απαιτείται εκ νέου ο κωδικός του. Επιπλέον, απαράδεκτη κρίθηκε η πρακτική της Google να παραπέμπει τους γονείς που επιζητούσαν την επιστροφή των χρημάτων τους στον εκάστοτε δημιουργό της εφαρμογής. Στο εξής, σε κάθε περίπτωση που οι γονείς θα καλούνται να εξουσιοδοτήσουν μελλοντικές αγορές, θα διατηρούν το δικαίωμα να αναιρέσουν την απόφασή τους οποιαδήποτε στιγμή, καταλήγει η απόφαση της FTC.


Την ίδια στιγμή στην Ευρώπη...

Στις 27 Φεβρουαρίου 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε συναντήσεις με τις εθνικές αρχές για θέματα καταναλωτών, την Google και την Apple σχετικά με τις αγορές εντός εφαρμογών. Αναγνώρισε δε πως «συχνά, οι καταναλωτές δεν συνειδητοποιούν ότι ξοδεύουν χρήματα, διότι η χρέωση των πιστωτικών καρτών τους γίνεται αυτόματα» και ότι «τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην εμπορία «δωρεάν για κατέβασμα» παιχνιδιών, τα οποία δεν είναι και δωρεάν για να παιχτούν». Σχετικές καταγγελίες έχουν υποβληθεί από όλη την Ευρώπη, σημείωνε η Επιτροπή.
Τα τέσσερα σημαντικότερα θέματα που θέτουν οι καταναλωτές και συζητήθηκαν στις συναντήσεις της 27ης-28ης Φεβρουαρίου 2014 ήταν:
  • παιχνίδια που διαφημίζονται ως «δωρεάν» δεν θα πρέπει να παραπλανούν τους καταναλωτές όσον αφορά το πραγματικό κόστος τους·
  • τα παιχνίδια δεν θα πρέπει να παροτρύνουν άμεσα τα παιδιά να αγοράζουν είδη εντός των παιχνιδιών ή να τα παροτρύνουν να πείθουν ενήλικες να τους αγοράζουν είδη·
  • οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι επαρκώς ενημερωμένοι σχετικά με τις ρυθμίσεις πληρωμής και οι αγορές δεν θα πρέπει να χρεώνονται μέσω αυτόματων ρυθμίσεων χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή·
  • οι έμποροι θα πρέπει να παρέχουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έτσι ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να έρχονται σε επαφή μαζί τους σε περίπτωση ερωτήσεων ή καταγγελιών.
Ενημέρωση: Μετά την επικοινωνία μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σας μεταφέρουμε επιπρόσθετα πως Google και Apple έχουν λάβει γνώση των ανησυχιών των αρμόδιων αρχών. H Google αποφάσισε να προβεί σε ορισμένες αλλαγές, σε αντίθεση με την Apple η οποία δεν έχει αναλάβει καμία σχετική δέσμευση.
Σε ότι αφορά στην Google, η υλοποίηση των αλλαγών βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του Σεπτεμβρίου 2014.
Οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνουν την απαγόρευση της χρήσης της λέξης «δωρεάν» σε όλα τα παιχνίδια που περιέχουν αγορές εντός των εφαρμογών, την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για τους σχεδιαστές εφαρμογών ώστε να αποτρέπεται η άμεση πιεστική πρόσκληση προς τα παιδιά, όπως ορίζεται από το δίκαιο της ΕΕ, και χρονικά καθορισμένα μέτρα για την παρακολούθηση των προφανών παραβιάσεων της νομοθεσίας της ΕΕ για τους καταναλωτές. Έχει επίσης προσαρμόσει τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις, έτσι ώστε οι πληρωμές να εγκρίνονται πριν από κάθε αγορά εντός της εφαρμογής, εκτός εάν ο καταναλωτής επιλέξει ενεργά να τροποποιήσει τις εν λόγω ρυθμίσεις.
Μολονότι, δυστυχώς, η Apple δεν έχει συγκεκριμένες και άμεσες λύσεις έως σήμερα για την αντιμετώπιση των προβληματισμών που συνδέονται ιδιαίτερα με την έγκριση των πληρωμών, έχει προτείνει να εξετάσει τις ανησυχίες αυτές. Ωστόσο, δεν έχει αναληφθεί καμία συγκεκριμένη δέσμευση ούτε έχει δοθεί χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση πιθανών μελλοντικών αλλαγών. Οι αρχές θα εξακολουθήσουν να συνεργάζονται με την Apple για να διασφαλίσουν ότι η εταιρεία να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτούμενες αλλαγές και ότι θα ευθυγραμμίσει τις πρακτικές της με την κοινή θέση.

Οι αρχές επιβολής της νομοθεσίας των κρατών μελών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν επίσης ζητήσει από τις ενώσεις κατασκευαστών διαδικτυακών παιχνιδιών και πλατφόρμων να προβληματιστούν σχετικά με συγκεκριμένα μέτρα που θα μπορούσαν να λάβουν για να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα που τέθηκαν στην κοινή θέση, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας για κατευθυντήριες γραμμές ή πρότυπα που περιλαμβάνουν τη συνεργασία για την προστασία των καταναλωτών.

Η επιβολή, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης νομικής δράσης, εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών οι οποίες θα εξετάσουν τώρα με ποιο τρόπο θα πρέπει να αντιμετωπίσουν νομικά ζητήματα που τυχόν εκκρεμούν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα εξακολουθήσουν να παρακολουθούν την κατάσταση και, ιδίως, τον βαθμό στον οποίο οι δεσμεύσεις που έγιναν αντιμετωπίζουν στην πράξη τις ανησυχίες που εκφράστηκαν.

AddThis

Ratings and Recommendations by outbrain