Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

Online η έκδοση βεβαιώσεων ανεργίας
Το διαβάσαμε πρώτα στο lifo.gr και το επιβεβαιώσαμε από το site του ΟΑΕΔ, ο οποίος προχωράει στον εμπλουτισμό των υπηρεσιών που προσφέρει online, καθώς ανακοίνωσε ότι θα είναι πλέον εφικτή και η ηλεκτρονική έκδοση βεβαιώσεων ανεργίας, μειώνοντας σημαντικά με αυτόν τον τρόπο το χρόνο και την ταλαιπωρία (στις ουρές) των ενδιαφερομένων.

Η νέα αυτή υπηρεσία έρχεται, όπως γίνεται λόγος στην ανακοίνωση, μετά τη διαπίστωση πως πολλοί υποψήφιοι υποβάλλουν σε διάφορους φορείς ελλιπείς ή λανθασμένες βεβαιώσεις, με αποτέλεσμα ο Οργανισμός να τροποποιήσει το περιεχόμενο των βεβαιώσεων ανεργίας, δημιουργώντας δύο διακριτούς τύπους βεβαίωσης.
Συγκεκριμένα, οι βεβαιώσεις που χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους και μέσω του portal του ΟΑΕΔ είναι πλέον προσαρμοσμένες με βάση την κατάσταση ανεργίας, επιδοτούμενη ή μη. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η ορθή και πλήρης απεικόνιση της κατάστασης ανεργίας κάθε ενδιαφερόμενου, με βάση το μητρώο στον Οργανισμό.
Αναλυτικά:
• Βεβαίωση Ανεργίας η οποία χορηγείται σε εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους ανέργους για χρήση σε προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου της ανεργίας ή όπου αλλού χρειάζεται να αποδειχθεί το διάστημα της εγγεγραμμένης ανεργίας (εφόσον υπάρχει Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ).
• Βεβαίωση Επιδότησης, η οποία χορηγείται σε επιδοτούμενους ανέργους για χρήση σε προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου της ανεργίας ή όπου αλλού χρειάζεται να αποδειχθεί το διάστημα επιδοτούμενης ανεργίας. Σ’ αυτήν εμφανίζεται το διάστημα επιδοτούμενης ανεργίας και οι ημέρες επιδότησης για κάθε έτος αναφοράς.
Μέσω του oaed.gr είναι δυνατή και η έκδοση βεβαίωσης για την εφορία, όπου εμφανίζονται τα ποσά που έχει λάβει ο άνεργος από υπαγωγές σε προγράμματα επιδότησης και λοιπές παροχές, όπως π.χ. Επίδομα τακτικής ανεργίας, Επίδομα μακροχρονίως ανέργων, Επίδομα στράτευσης, Οικογενειακό επίδομα, Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας κλπ., για φορολογική χρήση.
Η υπηρεσία έκδοσης των ηλεκτρονικών βεβαιώσεων παρέχεται αποκλειστικά σε πιστοποιημένους χρήστες του site.
Υπενθυμίζεται ότι ανάμεσα στις online υπηρεσίες που παρέχει ο Οργανισμός περιλαμβάνονται: η καταχώρηση βιογραφικού σημειώματος, η αναζήτηση εργασίας, η πληροφόρηση για όλες τις δράσεις του, η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή σε προγράμματα απασχόλησης και η απευθείας υποβολή.


AddThis

Ratings and Recommendations by outbrain