Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ενίσχυσης Startups To Πρόγραμμα Horizon 2020 με συνολικό προϋπολογισμό 80 δισ. ευρώ έχει ως στόχο να ενισχύσει την καινοτομία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ένα από τα σημαντικότερα «κατηγορώ» στον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα προηγούμενα χρόνια ήταν ότι δεν είχε αναλάβει σοβαρές και συστηματικές ενέργειες ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών στο χώρο της τεχνολογίας. Από το 2011 όμως άρχισαν να διακρίνονται σημάδια αλλαγής, και από χθες φαίνεται ότι μπαίνουμε σε μια διαφορετική εποχή. Και σ’ αυτή τη νέα εποχή η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάει τη δική σου γνώμη και ιδέα.

Έχουμε και λέμε: η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινάει το πρόγραμμα ενίσχυσης έρευνας και καινοτομίας «Horizon 2020» που έχει ως στόχο να δημιουργήσει νέες πηγές ανάπτυξης και βέβαια νέες θέσεις εργασίας. Ένας από τους σημαντικότερους τομείς πάνω στους οποίους θα εστιάσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι η ενίσχυση του περιβάλλοντος για τους web-enterpeneurs, διευκολύνοντας την αύξηση του αριθμού των startup εταιρειών και υποστηρίζοντας την ανάπτυξή τους.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητάει και τη συμμετοχή των ανθρώπων που συμμετέχουν σ’ αυτό το οικοσύστημα, προσκαλώντας τους να καταθέσουν τις ιδέες τους. Ιδέες που αφορούν όχι την επιβολή νόμων αλλά τα μέτρα που μπορεί να πάρει για να υποστηρίξει και να χρηματοδοτήσει τις νέες επιχειρηματικές προσπάθειες. Ανάμεσα στα παραδείγματα που διαβάζουμε στην επίσημη ανακοίνωση είναι: επιδοτήσεις σε επιχειρηματίες που απέτυχαν στο παρελθόν για να δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις, ενίσχυση των επιχειρήσεων ώστε να αποκτήσουν παγκόσμια εμβέλεια, διαδικτυακές πλατφόρμες δικτύωσης, προγράμματα καθοδήγησης-mentoring, υποστήριξη σε πλατφόρμες crowdfounding κ.α.
Όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν την ιδέα τους μπορούν να συμμετέχουν: μια σύντομη περιγραφή της, ένας προϋπολογισμός του κόστους για να έχει πανευρωπαϊκή επίδραση αλλά και μία επεξήγηση των λόγων για τους οποίους είναι απαραίτητη η εφαρμογή της είναι όλα όσα ζητάει η Επιτροπή. Το email επικοινωνίας που δίνει η ΕΕ είναι αυτό (cnect-webentrepreneurs@ec.europa.eu) και η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεσή τους είναι η 5ηΔεκεμβρίου. Οι πιο επιτυχημένες ιδέες θα χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Advertisement

AddThis

Ratings and Recommendations by outbrain