Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012

Internet & παιδί: ο «χρόνος» δεν είναι το πρόβλημα
Στο συμπέρασμα ότι ο χρόνος που καταναλώνει ένα παιδί στο Internet δεν είναι το πρόβλημα καταλήγει η νέα έκθεση του EU Kids Online, που εξέρασε την υπεβολική χρήση του διαδικτύου μεταξύ παιδιών 11 – 16 χρονών. Συμπέρασμα που έρχεται σε αντίθεση με τις στερεοτυπικές απόψεις που ακούγονται πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη το πόσο πολύ έχει ενσωματωθεί πλέον το διαδίκτυο στη ζωή και των μεγάλων και των μικρών,  καθώς είναι πια αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής, προσωπικής και επαγγελματικής ζωής όλων μας.

Η έκθεση είχε στόχο να κάνει σαφές αν υπάρχει σύνδεση μεταξύ χρόνου και προβληματικής χρήσης, ζητώντας από τα παιδιά να απαντήσουν πόσο συχνά βιώνουν συμπτώματα υπερβολικής χρήσης, όπως για παράδειγμα το να μην κοιμούνται ή να τρώνε, να παραμελούν τις σχολικές εργασίες τους ή να κοινωνικοποιούνται λιγότερο εξαιτίας του χρόνου που καταναλώνουν στο διαδίκτυο, ή να έχουν προσπαθήσει ανεπιτυχώς να περάσουν λιγότερο χρόνο σε αυτό.
Τα στοιχεία του  EU Kids Online δείχνουν ότι μόνο το 1% των παιδιών στην Ευρώπη έχει βιώσει και τους πέντε παράγοντες που χαρακτηρίζουν μια “προβληματική” χρήση και βρίσκονται επομένως σε παθολογικά επίπεδα χρήσης. Τα παιδιά που αναγνωρίζουν ότι έχουν βρεθεί αντιμέτωπα με ορισμένες ενδείξεις υπερβολικής χρήση αναφέρουν επίσης ότι αντιμετωπίζουν μια σειρά από ψυχολογικές και συναισθηματικές διακυμάνσεις που επιδρούν τόσο στην «εντός» όσο στην «εκτός» διαδικτύου συμπεριφορά τους.

Καθησυχαστική είναι και η Επίκουρη Καθηγήτρια, Λίζα Τσαλίκη, υπεύθυνη για την έρευνα στην Ελλάδα η οποία, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι «τα παιδιά χρησιμοποιούν το Internet για πληροφορίες, για ενημέρωση, για εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς λόγους, για ψυχαγωγία, και για επικοινωνία, σε πολύ μεγαλύτερη έκταση από παλαιότερα.Θέλει προσοχή, λοιπόν, η εξαγωγή τυχόν συμπερασμάτων σχετικά με το ενδεχόμενο υπερβολικής χρήσης του Μέσου από ομάδες παιδιών και προτού το κάνουμε, θα πρέπει να ρωτήσουμε τα ίδια τα παιδιά για τις ιστορίες τους σχετικά με την ερμηνεία των διαδικτυακών εμπειριών τους και των πρακτικών χρήσης του”
Όσον αφορά την πρόληψη της υπερβολικής χρήσης, το EU Kids Online συνιστά οι γονείς να συμμετέχουν ενεργά στις διαδικτυακές δραστηριότητες των παιδιών κυρίως μέσα από την υποστήριξη και συζήτηση και όχι μόνο όταν το παιδί ενοχλείται διαδικτυακά από κάτι.
Άλλα ευρήματα  
- Τα αποτελέσματα του EU Kids Online προτείνουν οι στρατηγικές πρόληψης να ξεκινούν εκτός διαδικτύου και σε νεαρή ηλικία, λαμβάνοντας υπόψη πότε τα παιδιά εμφανίζουν σχετικά ψυχολογικά χαρακτηριστικά όπως αναζήτηση απόλαυσης μέσω διαδικτύου και συναισθηματικά προβλήματα.
- Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο περιορισμός του χρόνου πλοήγησης των παιδιών στο διαδίκτυο δεν συνιστά τον καταλληλότερο τρόπο αντιμετώπισης της υπερβολικής χρήσης αφού κάτι τέτοιο αγνοεί τα αίτια αυτής της συμπεριφοράς.

Για να διαβάσετε την έκθεση πατήστε εδώ.

Υποσημείωση: Η έκθεση «Η υπερβολική χρήση του διαδικτύου μεταξύ των παιδιών στην Ευρώπη» μελετά την υπερβολική διαδικτυακή χρήση από τα παιδιά στην Ευρώπη και τις εθνικές διαφορές που παρατηρούνται.  Η έρευνα αποτελεί μια εις βάθος ανάλυση 19,834 παιδιών 11-16 ετών σε 25 ευρωπαϊκές  χώρες οι οποίες εμφανίζουν έναν ή περισσότερους δείκτες υπερβολικής διαδικτυακής χρήσης.

AddThis

Ratings and Recommendations by outbrain