Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2011

Samsung Breakthrough LED technology Παράθυρα LED... σε δέκα χρόνια από τώραH Samsung ανακοίνωσε ότι ερευνητές της έκαναν μία σημαντική ανακάλυψη στη δίοδο εκπομπής φωτός (LED), που θα επιτρέψει την παραγωγή μεγάλων οθόνών LED χρησιμοποιώντας κοινό γυαλί.

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Samsung ανακοίνωσε την επιτυχή εναπόθεση  κρυσταλλικού νιτρίδιου του γαλλίου (GaN) σε άμορφο υποστρώματα από γυαλί, ανοίγοντας τους ασκούς του Αιόλου για την παραγωγή σούπερ μεγεθών  LEDs.

Οι δίοδοι GaN LEDs που κυκλοφορύν σήμερα δεν ξεπερνούν τις δύο ίντσες. Με την νέα τεχνολογία θα μπορούν να παραχθούν δίοδοι 400 φορές μεγαλύτεροι.

Η εν λόγω τεχνολογία θέλει  άλλα 10 χρόνια για να αναπτυχθεί για  εμπορική παραγωγή.
Μπορεί κάποιος όμως να φανταστεί πως θα είναι τα παράθυρα του 2030...

AddThis

Ratings and Recommendations by outbrain