Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

Η SamKnows μελετά την ευρυζωνική απόδοση Ζητούνται 10.000 εθελοντές σε 30 χώρεςΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τη SamKnows,  ειδική στις μελέτες ευρυζωνικής απόδοσης, ξεκίνησε μία πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία για  τη χαρτογράφηση της ευρυζωνικής απόδοσης στις χώρες μέλη της ΕΕ και σε τρεις ακόμα χώρες, στα πλαίσια  παροχής βοήθειας στους παρόχους υπηρεσιών σύνδεσης στο διαδίκτυο (ISP), στις ρυθμιστικές αρχές και στους καταναλωτές για τη βελτίωση των υπηρεσιών πρόσβασης του διαδικτύου στη γηραιά ήπειρο.


Η SamKnows έχει ήδη διεξάγει παρόμοια έργα με επιτυχία για την Ofcom στο Ηνωμένο Βασίλειο και για την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών στις ΗΠΑ[2], και αυτή τη στιγμή, αναζητά 10.000 εθελοντές στην Ευρώπη για να λάβουν μέρος στη μεγαλύτερη στο είδος της μελέτη ευρυζωνικής απόδοσης.

Οι εθελοντές θα λάβουν μία μικρή συσκευή ('Whitebox'-το Λευκό κουτί), την οποία θα πρέπει να συνδέσουν στην οικιακή τους σύνδεση στο διαδίκτυο. Όταν η ευρυζωνική γραμμή δε χρησιμοποιείται, το Λευκό κουτί θα εκτελεί μία σειρά από αυτοματοποιημένες δοκιμές για να μετρήσει την ταχύτητα κα την απόδοση της σύνδεσης. Με αυτό τον τρόπο θα σχηματιστεί  πανευρωπαϊκή εικόνα της ευρυζωνικής παροχής, η οποία θα καταστήσει δυνατό το σχεδιασμό για το μέλλον και θα προσφέρει διαφάνεια στους καταναλωτές που πληρώνουν για να έχουν ευρυζωνική σύνδεση.

Εκτός από τη βοήθεια που θα παρέχουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της κεντρικής μελέτης για την παροχή ευρυζωνικότητας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οι εθελοντές θα επωφεληθούν από τη λήψη αναλυτικών μετρήσεων   της απόδοσης των ατομικών τους συνδέσεων σε πραγματικό χρόνο, συμπεριλαμβανομένων μετρήσεων  ταχύτητας και αξιοπιστίας.

Για να λάβουν μέρος, οι καταναλωτές πρέπει να επισκεφτούν τη διεύθυνση http://www.samknows.eu, και να κάνουν αίτηση για το δωρεάν Λευκό κουτί (Whitebox) της SamKnows.

AddThis

Ratings and Recommendations by outbrain